Bestuur

Voorzitter
Petra Baaij
06-41115031
voorzitterloenermarkruiters@hotmail.com

Penningmeester
Els Kornet
055-5331711

06-38900134
appeltje@kpnmail.nl

Secretaris
Betty Veeneman
055-3661385
betty.veeneman@gmail.com

Ledenadministratie/Wedstrijdsecretaris
Gabriëlle van der Sluis

06-51234837
rob-gab@hetnet.nl

Lid
Wilma Reusken
06-51203029
wreuskenklaver@gmail.com