Welkom bij “De Loenermarkruiters”

Allereerst willen we je van harte welkom heten op de website onze paardensportvereniging. We hopen dat onze leden veel plezier hebben tijdens onze lessen en/of andere evenementen die wij organiseren. Door middel van onderstaande informatie willen we je graag informeren over het reilen en zeilen binnen en rond onze vereniging.

Ledenvergaderingen

Twee keer per jaar vindt een ledenvergadering plaats, t.w. de algemene ledenvergadering in maart en de najaarsvergadering in oktober. Tijdens de vergaderingen worden diverse punten besproken die van belang zijn voor de vereniging (o.a. de financiën, de lessen en overige activiteiten). Aangezien de vereniging er is voor haar leden wordt input en dus aanwezigheid van de leden erg op prijs gesteld.

Klusdagen

Al decennia lang mag de vereniging gebruik maken van het terrein van dhr. van Oorspronk. Wij zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van het clubhuis en dat deel van het terrein dat wij in bruikleen hebben. Gedurende elk kalenderjaar wordt er een zestal klusdagen georganiseerd om onderhoud aan het terrein en clubhuis uit te voeren. Elk lid is verplicht minimaal één keer per kalenderjaar deel te nemen aan een klusdag. Mocht je onverhoopt niet deelnemen aan één van de klusdagen, dan betaal je een afkoopsom van €25,-.

Concours Hippique Loenen

Jaarlijks organiseren wij een tweedaags Concours Hippique op de Schaapsweide in natuurgebied De Loenermark. Zaterdags vindt dressuur voor paarden plaats en op de zondag staat dressuur en springen voor de pony’s op het programma. De organisatie van dit evenement ligt in handen van de concourscommissie. Uiteraard zijn wij niet in staat deze wedstrijden te organiseren zonder de hulp van vele vrijwilligers op diverse fronten (o.a. catering, sponsorwerving, administratie en terreinopbouw). Als lid zal u benaderd worden om rond en tijdens dit evenement een steentje bij te dragen.

Clubkampioenschappen

Traditiegetrouw vinden onze clubkampioenschappen plaats tijdens het laatste weekend van september. Op de zaterdag wordt de cross verreden in het Loenense bos op de brandgangen van Zilven. Zondags rijden de leden een dressuurproef en een springparcours op ons terrein aan de Horstweg. Deelnemers rijden ieder op hun eigen niveau (vooraf vastgesteld in overleg met de instructie). Om voor de titel “Clubkampioen” in aanmerking te komen moeten alle drie de onderdelen verreden worden.


Evenementen

Gedurende het jaar worden diverse evenementen georganiseerd door de evenementencommissie. Er is een tweetal jaarlijks terugkerende activiteiten waarbij we o.a. d.m.v. ponyritjes geld inzamelen voor onze vereniging, t.w. Lammetjesdag (zondag half maart) en De Loen’se Moandag (eerste maandag van augustus). Verder staan de proefjes- en parcourtjesdag (enkele weken voor Concours Hippique Loenen), het ruiterkamp (begin van de zomervakantie) en de Sinterkerstviering (eind december) steevast op de agenda. Ook gaan wij in het najaar bij onze donateurs langs om de door hen toegezegde bijdrage op te halen. Voor de exacte data en additionele activiteiten verwijzen we naar onze website (http://loenermarkruiters.nl/over-de-club/activiteiten). Leden worden van iedere activiteit (en bijbehorende info) op de hoogte gesteld via e-mail.

Lessen

Bij de club kun je deelnemen aan zowel dressuurlessen als springlessen. De dressuurlessen worden verzorgd door Ellen Treep (woensdag- en donderdagavond) en Martha van Soest (zaterdagmorgen). Beiden zijn ervaren instructrices met wedstrijdsportervaring op nationaal niveau. Op de maandagavond worden er springlessen verzorgd door Kevin Berends. Kevin is al vele jaren als springinstructeur verbonden aan onze vereniging en is zelf (beroepsmatig) actief in de springsport. Voor deelname aan clublessen dient vooraf contact opgenomen te worden met Gabriëlle van der Sluis (dressuurlessen) of Esther van Oorspronk (springlessen). Ten aanzien van alle verenigingslessen is het beleid dat je je bij verhindering tijdig afmeld bij de betreffende lescoördinator (http://loenermarkruiters.nl/lessen). Verder wordt er eens per jaar tegen vergoeding een aantal dressuurgastlessen aangeboden. De leden worden hier via e-mail over geïnformeerd.

Buiten de lestijden mogen leden gebruik maken van de bak om te trainen of om privéles te nemen. Na gebruik van de bak (ook na clublessen) dient eventuele mest op de bestrating verwijderd te worden en moeten de hekken gesloten achtergelaten worden.   

Nieuwsbrief en website

Leden ontvangen 4x per jaar via e-mail een nieuwsbrief met korte berichten over o.a. algemene zaken, activiteiten en wedstrijdprestaties. Daarnaast worden nieuwsberichten gepost op onze website (www.loenermarkruiters.nl) en facebook pagina. Op onze website zijn tevens o.a. de contactgegevens van de bestuursleden, de actuele lestijden en activiteiten terug te vinden.

We hopen je met deze welkomstbrief meer wegwijs te hebben gemaakt binnen onze vereniging. Mocht je toch nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met een van ons!

Tot slot willen we je veel plezier wensen bij onze vereniging!

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur


Under construction