Welkom bij “De Loenermarkruiters”

Allereerst willen we je van harte welkom heten op de website van onze paardensportvereniging.
Hier lees je over het reilen en zeilen binnen en rond onze vereniging.

Ledenvergaderingen
Twee keer per jaar vindt een ledenvergadering plaats, t.w. de algemene ledenvergadering in maart en de najaarsvergadering in oktober. Tijdens de vergaderingen worden diverse punten besproken die van belang zijn voor de vereniging (o.a. de financiën, de lessen en overige activiteiten). Aangezien de vereniging er is voor haar leden wordt input en dus aanwezigheid van de leden erg op prijs gesteld.

Klusdagen
Al decennia lang mag de vereniging gebruik maken van het terrein van dhr. van Oorspronk. Wij zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van het clubhuis en dat deel van het terrein dat wij in bruikleen hebben. Gedurende elk kalenderjaar wordt er een vijftal klusdagen georganiseerd om onderhoud aan het terrein en clubhuis uit te voeren. Elk lid is verplicht minimaal één keer per kalenderjaar deel te nemen aan een klusdag. Mocht je onverhoopt niet deelnemen aan één van de klusdagen, dan betaal je een afkoopsom van €35,-.

Concours Hippique Loenen
Jaarlijks organiseren wij een Concours Hippique op de Schaapsweide in natuurgebied De Loenermark of op ons clubterrein. De organisatie van dit evenement ligt in handen van de concourscommissie. Uiteraard zijn wij niet in staat deze wedstrijden te organiseren zonder de hulp van vele vrijwilligers op diverse fronten (o.a. catering, sponsorwerving, administratie en terreinopbouw). Als lid zal je benadert worden om rond en tijdens dit evenement een steentje bij te dragen.

Clubkampioenschappen
Traditiegetrouw vinden onze clubkampioenschappen plaats tijdens het laatste weekend van september. De leden rijden een dressuurproef en een springconcoours ons clubterrein aan de Horstweg. Deelnemers rijden ieder op hun eigen niveau. Om voor de titel “Clubkampioen” in aanmerking te komen moeten alle twee de onderdelen verreden worden.

Evenementen
Gedurende het jaar worden diverse evenementen georganiseerd door de evenementencommissie. Er zijn jaarlijks terugkerende activiteiten waarbij we o.a. d.m.v. ponyritjes geld inzamelen voor onze vereniging, t.w. De Loen’se Moandag (eerste maandag van augustus). Verder staan de proefjes- en parcourtjesdag (enkele weken voor Concours Hippique Loenen), het ruiterkamp (begin van de zomervakantie), de Sinterkerstviering (eind december) en dressuur- en springclinics steenvast op de agenda. De leden worden van iedere activiteit (en bijbehorende info) op de hoogte gesteld via de LMR evenementen groeps app en via e-mail. 

Lessen
Bij de club kun je deelnemen aan zowel dressuurlessen als springlessen. De dressuurlessen worden verzorgd door Petra Baaij (woensdag avond), Diana Kraal (vrijdagochtend) en Michelle van de Pol (zaterdagochtend). Ze zijn ervaren instructrices met wedstrijdsportervaring op nationaal niveau. Op de maandagavond worden er springlessen verzorgd door Diana Kraal. Voor deelname aan clublessen dient vooraf contact opgenomen te worden met Wendy Hamer (dressuurlessen) of Diana Kraal (springlessen). Ten aanzien van alle verenigingslessen is het beleid dat je je bij verhindering tijdig afmeld bij de betreffende lescoördinator (http://loenermarkruiters.nl/lessen). Verder wordt er eens per jaar, bij voldoende deelname, tegen vergoeding een aantal dressuurgastlessen aangeboden. De leden worden hier via e-mail over geïnformeerd.

Buiten de lestijden mogen leden gebruik maken van de bak om te trainen of om privéles te nemen. Na gebruik van de bak (ook na clublessen) dient eventuele mest op de bestrating en in de bak verwijderd te worden. De hoefslag geslepen te worden met de hoefslagkantploeg en moeten de hekken gesloten achtergelaten worden.

Verder kennen we nog een zomer en een winterstop bij de vereniging. De winterstop zal 2 weken rond de jaarwisseling zijn. De zomerstop zal gehouden worden in de zomervakantie (4 weken). De precieze data zal op tijd per mail bekend gemaakt worden aan de leden.

Website Nieuwsberichten worden gepost op onze website (www.loenermarkruiters.nl) en facebook pagina. Op onze website zijn tevens o.a. de contactgegevens van de bestuursleden, de actuele lestijden en activiteiten terug te vinden.
 

We hopen je voor nu meer wegwijs te hebben gemaakt binnen onze vereniging.
Mocht je toch nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met een van ons!

 

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur